Logo systemu RCP

Rejestrator Czasu Pracy

Aplikacja opracowana przez nasz zespół ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjnym jego rozliczeniem oraz wpływa na poziom kontroli kosztów zatrudnienia, przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Zdjęcie tłumu ludzi

System RCP w znacznym stopniu upraszcza wszelkie czynności związane z ewidencją czasu pracy. Rejestrator czasu pracy służy do rejestrowania wejść, wyjść, obecności, nieobecności czy spóźnień pracownika.

Wszystkie dane pracownicze i systemowe są przechowywane w bazie danych Microsoft SQL Server i udostępnione tylko osobom upoważnionym. Zapewnia to bezpieczeństwo i ogranicza dostęp osobom nieupoważnionym.

System RCP posiada możliwość integracji m.in. z Systemami Zarządzania Produkcją, Systemami Kontroli Dostępu oraz programami kadrowo-płacowymi.

Co zyskujemy, wdrażając system RCP?
  1. Wzrost dyscypliny wśród pracowników.
  2. Kontrolę spóźnień, przerw i czasu pracy.
  3. Dostęp do aktualnych informacji o obecnościach pracowników.
  4. Zapewnienie kontroli dostępu.
  5. Zmniejszenie kosztów poprzez automatyzację rozliczenia czasu pracy i godzin nadliczbowych.
  6. Eliminację nieprawidłowości w wyliczaniu wynagrodzeń.
  7. Eliminację papierowych list obecności i problemów związanych z zaginięciem papierowych dokumentów.
  8. Narzędzie do łatwej oceny efektywności pracy, stworzenia raportów i statystyk.
Zdjęcie raportu z systemu
Raporty i analizy

Program umożliwia tworzenie wielowymiarowej struktury organizacyjnej, dającej możliwości umiejscowienia pracownika w dowolnym punkcie. Raporty mogą być wykonywane zarówno dla pojedynczego pracownika jak i dla dowolnej grupy organizacyjnej. Aktualnie program umożliwia ponad 30 różnych zestawień w różny sposób prezentujące czas.

Ewidencja nadgodzin

Program umożliwia wyliczenie nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Do pracy w nadgodzinach pracownicy mogą być uprawnieni z góry, bądź uprawnienia takie mogą zostać przypisane indywidualnie i jednorazowo. W zależności od liczby zatrudnionych można ułatwić sobie pracę ustalając próg godzinowy, po którym naliczane są nadgodziny automatycznie.

Urlopy i nieobecności

Program w celu ustalenia jak najskuteczniejszego zarządzania czasem pracy pracowników umożliwia planowanie urlopów, a następnie przekształcenie w urlopy i nieobecności. Ewidencja urlopów umożliwia kontrolę wykorzystanego oraz niewykorzystanego urlopu. We wszystkich raportach uwzględniane są abstrakcje i wynikające z nich godziny zaliczane do czasu pracy.

Zdjęcie z systemu
Co obejmuje wdrożenie systemu RCP?

W ramach naszej oferty pomożemy Państwu usprawnić i jednocześnie sprecyzować rozliczenie obecności i czasu pracy. Pomożemy dobrać odpowiedni rodzaj rejestratorów oraz kart, a następnie je dostarczymy i zaproponujemy najefektywniejszy sposób integracji systemu RCP z modułami kadrowo-płacowymi.