Logo Maestro Produkcja

Maestro Produkcja

Maestro to rozwiązanie wspierające zarzadzanie produkcją, które kompleksowo nadzoruje zaawansowane procesy produkcyjne począwszy od zapytania ofertowego, kalkulacji kosztów, zamówienia, poprzez optymalizację harmonogramu produkcji materiałowe, wsparcie działu technologicznego i przygotowania produkcji, rzeczywiste rozliczenie zleceń produkcyjnych, aż do sprzedaży wyrobu gotowego.

Zdjęcie magazynu

Maestro łączy w sobie funkcjonalności oprogramowania klasy:

Program jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami systemu ERP, szczególnie z modułem magazynowym z którego funkcjonalność korzysta.

Jest to bardzo elastyczna aplikacja, która wspiera większość procesów produkcyjnych.

Oprogramowanie rodziny Maestro

Logo Maestro Produkcja PRO
Logo Maestro MES PRO
Logo Maestro Produkcja
Ewidencjonowanie składników złożenia produktów, technologii wytworzenia oraz materiałów potrzebnych do procesu produkcji

Możliwość zaawansowanego harmonogramowania produkcji

Możliwość przeprowadzenia symulacji przebiegu zlecenia produkcyjnego, wraz z obliczeniem składników kosztowych

Minimalizacja stanów zapasów materiałowych w magazynie

Ewidencjonowanie zdarzeń nieplanowanych, występujących w procesie produkcji, z uwzględnieniem przyczyny powstania takiego stanu rzeczy

Uwzględnianie w harmonogramie przedsiębiorstwa planowanych remontów i czasowego wyłączenia maszyn ze stanu używalności

Bilansowanie dostępności surowców, maszyn oraz pracowników

Przeprowadzanie analiz na wielu etapach realizacji zleceń

Możliwość bieżącej kontroli produkcji pod kątem czasów, terminów, ilości, operatorów, wielkości braków i strat w procesie

Wyposażenie w moduł realizacji produkcji Maestro MES, który umożliwia:

Wygodną i szybką akwizycję danych, dzięki możliwości wykorzystania paneli dotykowych i technologii kodów kreskowych

Dokładaną rejestrację czasu pracy pracownika oraz innych zdarzeń planowanych/ nieplanowanych

Pełna integracja z systemem odpowiedzialnym za logistykę, księgowość oraz pozostałe obszary funkcjonujące w firmie produkcyjnej

Możliwość działania w zmiennych realiach współczesnego rynku – system dopasowuje się do potrzeb, podobnie jak nowoczesne przedsiębiorstwo

Zapewnienie dostępu do aktualnych danych w czasie rzeczywistym

Skrócenie czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji związanych z produkcją – dzięki możliwości planowania realizacji zleceń w czasie

Możliwość kalkulowania kosztów zlecenia z uwzględnieniem kosztów przedsiębiorstwa, ponoszonych przy jego realizacji

Możliwość monitorowania informacji związanych z procesem produkcji, stanem zapasów, planowanymi zleceniami

Prognoza zapotrzebowania środków finansowych na surowce, materiały oraz robociznę

Możliwość ewidencji rzeczywistych kosztów produkcji z podziałem na składowe, uwzględniane w kalkulacji rozliczenia zlecenia

Możliwość skrócenia cykli produkcyjnych – redukcja kosztów wykorzystania maszyn i robocizny

Symulacja kosztów wytworzenia z wykorzystaniem wariantów materiałów, maszyn, oraz wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie drogi

Zmniejszenie do niezbędnego minimum stanów zapasów dostępnych na magazynie surowców i wyrobów gotowych

Szansa na redukcję nadwyżki wakatów oraz zmniejszenie liczby nadgodzin – wzrost efektywności zatrudnienia

Możliwość redukcji poniesionych strat, dzięki ewidencji powstających braków oraz identyfikacji przyczyny wystąpienia niepożądanego zdarzenia

Wgląd we wskaźniki efektywności pracowników może służyć, jako pomoc między innymi w wyliczaniu wynagrodzeń oraz premiowaniu pracowników za dobre wyniki

Możliwość monitorowania efektywności pracy, dane te mogą być wykorzystane przy ocenie okresowej pracowników, a także przy wyznaczaniu premii

Zmniejszenie kosztów robocizny oraz optymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń

Ewidencja czasu pracy pracowników oraz obłożenia każdego stanowiska

Możliwość wykorzystania systemu raportowania do analizy kluczowych wskaźników efektywności i w konsekwencji podjęcie działań mających na celu ich poprawę

Możliwość wyliczania wynagrodzeń, czy przyznawania premii uznaniowych na podstawie efektywności pracy

Obniżenie kosztów pracy, dzięki redukcji nadgodzin, a także nadmiernego zatrudnienia

Usprawnienie procesów zarządzania dzięki wykorzystaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych

Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dzięki redukcji zbędnych kosztów

Efektywność pracy

Sprawne wykorzystanie materiałów

Umiejętność planowania

Terminowość wskaźników jakościowych

Możliwość prognozy ewentualnych kierunków rozwoju firmy oraz planowanie przyszłych inwestycji, dzięki bieżącej kontroli w przedsiębiorstwie

Szacowanie dostępnych rezerw oraz zdolności produkcyjnej

Zarządzanie logistyką produkcji za pomocą systemu oraz zintegrowanych z nim narzędzi, służących do obsługi dostaw i magazynu

Możliwość dokładnego planowania harmonogramu produkcji, bieżąca kontrola jego wykonania

Ułatwione planowanie kosztów produkcji, dzięki wielu zdefiniowanym parametrom możliwym do wyboru przy tworzeniu kalkulacji realizacji zlecenia, czy ustalaniu kooperacji

Maestro Produkcja + MES Maestro Produkcja PRO + MES PRO
Dla kogo Małe i średnie firmy Średnie i większe przedsiębiorstwa
Możliwości dostosowania
niezbędne funkcje dostępne w jednej konfiguracji

nieograniczone, indywidualne wdrożenie
Obsługa kodów kreskowych
możliwość wykorzystania terminali bezprzewodowych
Rejestracja zdarzeń poprzez terminale dotykowe i MES-a na produkcji
rejestracja realizacji produkcji i braków

możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń
Podgląd progresu realizacji produkcji w czasie rzeczywistym
wyłącznie tabelaryczny podgląd danych z realizacji

harmonogram produkcji z postępem realizacji
Rozszerzenie towaru o dane produkcyjne
Definiowanie wielopoziomowych struktur towarów z elementami konstrukcyjnymi
Tworzenie marszrut (technologii produkcji) dla stanowisk roboczych
Definiowanie norm czasowych dla zasobów produkcyjnych
Planowanie produkcji na podstawie Zamówień Obcych
Planowanie produkcji na podstawie stanów magazynowych
Zlecenia Produkcyjne z wieloma pozycjami, strukturami i marszrutami
Zlecenia produkcyjne na półprodukty
Zaawansowane graficznie harmonogramowanie zasobów produkcyjnych
(zarządzalny, interaktywny wykres Gantta)

bez alokacji maszyn

z alokacją zasobów produkcyjnych
Rejestracja zdarzeń związanych z zasobami produkcyjnymi, przestojów
(automatycznie przez pracowników produkcji za pomocą termianli dotykowych w czasie rzeczywsitym)
Zapotrzebowanie materiałowe na podstawie planu produkcji
Zapotrzebowanie materiałowe na wyrób/zlecenie
Generowanie Zamówień Własnych do dostawców
Rozliczanie składników Zleceń dokumentami magazynowymi
Realizacja procesów produkcyjnych na stanowiskach roboczych
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
Rejestracja czasu pracy pracowników
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
Raportowanie wyrobów niezgodnych, rozliczanie typów i ilości braków
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
Korekty rozliczeń składników Zleceń
Kalkulacja planowanych kosztów wytworzenia
Kalkulacja rzeczywistych kosztów wytworzenia
Definiowanie list pakowań dla wyrobów
Obsługa Zleceń pakowania
Obsługa Wysyłek, wystawianie dokumentów magazynowych
Zestawienie produkcyjne
Tworzenie własnych raportów
Zaawansowane zestawienia produkcyjne
(raporty na bazie własnych rozbudowanych tabel przestawnych)

+ wykresy i wizualizacje
Baza danych produkcji wspólna z programami handlowo-magazynowymi
Dostęp do obiektów biznesowych produkcji
Tworzenie raportów AmBasic z wykorzystaniem obiektów produkcji
Kompleksowa obsługa magazynu za pomocą systemu kodów kreskowych w czasie rzeczywistym
Możliwość wykonywania inwentaryzacji bezprzewodowym kolektorem danych
Możliwość wykonywania przesunięć międzymagazynowych bezprzewodowym kolektorem danych
Wykonywanie przyjęć i wydań magazynowych za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych
Rozliczanie rzeczywistych kosztów produkcji w czasie rzeczywistym (materiał, robocizna, dodatkowe nośniki kosztów)
Kalkulacja porównawcza (planowana do rzeczywistej)
Moduł rozkroju
Ewidencja odpadów użytecznych
Ewidencja i identyfikacja numerów partii, śledzenie partii (lot) możliwość dostosowania do konkretnych wymagań np. ISO, HACCP
Rejestracja wszelkich zdarzeń bezpośrednio z hali produkcyjnej, postęp zlecenia, awarie, przestoje, straty, braki
tylko czas pracy na operacji zlecenia, ilość wykonanych sztuk zgodnych i braków

za pomocą systemu kodów kreskowych, terminali dotykowych i kamery robiącej zdjęcie
Możliwość definiowania dodatkowych operacji Kontroli Jakości procesowej i operacyjnej
Podgląd realizacji zleceń i operacji w czasie rzeczywistym
Podgląd zużycia materiałów pod zlecenie w czasie rzeczywistym
Podgląd realizacji w stosunku do planu produkcji w czasie rzeczywistym na monitorach lub urządzeniach mobilnych
Raporty OEE
Raporty obłożenia maszyn i stanowisk roboczych
Workflow – moduł komunikacji