Logo systemu KIDS

System Rejestracji Pobytu KIDS

System elektroniczny KIDS skierowany jest zarówno do przedszkoli jak i szkół. Kids to niebywałe ułatwienie w rejestracji czasu pobytu wychowanków w placówce szkolno-edukacyjnej. System umożliwia określenie kosztów pobytu i należności przy płatnym pobycie protegowanego w placówce.

Zwiększa bezpieczeństwo przez określenie osób przebywających na terenie obiektu.

Zastosowanie kart zbliżeniowych i czytników jest proste, eliminuje kolejki i precyzyjnie nalicza czas.

Proponowane przez nas urządzenia i oprogramowanie do ewidencji protegowanego pozwala na bardzo dokładne odnotowanie czasu spędzonego w placówce. Nie ma konieczności prowadzenia papierowych list godzin wejścia i wyjścia, ani ich nadzorowania przez rodziców.

KIDS złożony jest z dwóch elementów:

Zdjęcie bramki, będącej częścią systemu

Bramki z czytnikiem zbliżeniowym do kart, kamerą oraz ekranem dotykowym. Przy jej pomocy wychowawca rejestruje moment wejścia i wyjścia protegowanego z placówki.

Dzięki ekranowi dotykowemu może również sprawdzić rzeczywisty stan należności za określony miesiąc oraz uzyskać dokładne informacje o godzinach pobytu wychowanka w placówce.

Urządzenie pozwala także pracownikom placówki sprawdzić aktualną obecność oraz nanieść konieczne poprawki.

Zdjęcie panelu do zarządzania systemem

System do zarządzania pracy placówki przez jej pracowników.

Oprócz zarządzania listami wychowanków i ich kart dostępowych system ten udostępnia m.in. dziennik elektroniczny i zestaw przydatnych raportów oraz zestawień.

Dzięki modułowości możliwe jest przystosowanie na etapie wdrożenia poszczególnych funkcji systemu pod indywidualne potrzeby placówki.