Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

Maestro Produkcja

Maestro to rozwiązania wspierające zarządzanie produkcją, które kompleksowo nadzorują zaawansowane procesy produkcyjne począwszy od zapytania ofertowego, kalkulacji kosztów, zamówienia, poprzez optymalizację harmonogramu produkcji, zapotrzebowanie materiałowe, wsparcie działu technologicznego i przygotowania produkcji, rzeczywiste rozliczenie zleceń produkcyjnych, aż do sprzedaży wyrobu gotowego.

Maestro łączy w sobie funkcjonalności oprogramowania klasy MES (System Realizacji Produkcji), APS (Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie), MRP (Planowanie zapotrzebowania materiałowego), Wewnętrzne SCM (Zarządzanie łańcuchem dostaw).

Program jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami systemu ERP, szczególnie z modułem magazynowym, z którego funkcjonalności korzysta. Jest to bardzo elastyczna aplikacja, która wspiera większość procesów produkcyjnych.

 

Maestro Produkcja + MES

 

Maestro MES PRO
Maestro PRO Maestro PRO

  
 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMÓW MAESTRO Z PUNKTU WIDZENIA KADRY ZARZĄDCZEJ:

OBSZAR ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

 • Ewidencjonowanie składników złożenia produktów, technologii wytworzenia oraz materiałów potrzebnych do procesu produkcji
 • Możliwość zaawansowanego harmonogramowania produkcji
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji przebiegu zlecenia produkcyjnego, wraz z obliczeniem składników kosztowych
 • Minimalizacja stanów zapasów materiałowych w magazynie
 • Ewidencjonowanie zdarzeń nieplanowanych, występujących w procesie produkcji, z uwzględnieniem przyczyny powstania takiego stanu rzeczy
 • Uwzględnianie w harmonogramie przedsiębiorstwa planowanych remontów i czasowego wyłączenia maszyn ze stanu używalności
 • Bilansowanie dostępności surowców, maszyn oraz pracowników
 • Przeprowadzanie analiz na wielu etapach realizacji zleceń
 • Możliwość bieżącej kontroli produkcji pod kątem czasów, terminów, ilości, operatorów, wielkości braków i strat w procesie
 • Wyposażenie w moduł realizacji produkcji Maestro MES, który umożliwia:
 • Wygodną i szybką akwizycję danych, dzięki możliwości wykorzystania paneli dotykowych i technologii kodów kreskowych
 • Dokładaną rejestrację czasu pracy pracownika oraz innych zdarzeń planowanych/ nieplanowanych
 • Pełna integracja z systemem odpowiedzialnym za logistykę, księgowość oraz pozostałe obszary funkcjonujące w firmie produkcyjnej
 • Możliwość działania w zmiennych realiach współczesnego rynku – system dopasowuje się do potrzeb, podobnie jak nowoczesne przedsiębiorstwo
 • Zapewnienie dostępu do aktualnych danych w czasie rzeczywistym
 • Skrócenie czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji związanych z produkcją – dzięki możliwości planowania realizacji zleceń w czasie
 • Możliwość kalkulowania kosztów zlecenia z uwzględnieniem kosztów przedsiębiorstwa, ponoszonych przy jego realizacji
 • Możliwość monitorowania informacji związanych z procesem produkcji, stanem zapasów, planowanymi zleceniami
 • Prognoza zapotrzebowania środków finansowych na surowce, materiały oraz robociznę
 • Możliwość ewidencji rzeczywistych kosztów produkcji z podziałem na składowe, uwzględniane w kalkulacji rozliczenia zlecenia
 • Możliwość skrócenia cykli produkcyjnych – redukcja kosztów wykorzystania maszyn i robocizny
 • Symulacja kosztów wytworzenia z wykorzystaniem wariantów materiałów, maszyn, oraz wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie drogi
 • Zmniejszenie do niezbędnego minimum stanów zapasów dostępnych na magazynie surowców i wyrobów gotowych

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

 • Szansa na redukcję nadwyżki wakatów oraz zmniejszenie liczby nadgodzin – wzrost efektywności zatrudnienia
 • Możliwość redukcji poniesionych strat, dzięki ewidencji powstających braków oraz identyfikacji przyczyny wystąpienia niepożądanego zdarzenia
 • Wgląd we wskaźniki efektywności pracowników może służyć, jako pomoc między innymi w wyliczaniu wynagrodzeń oraz premiowaniu pracowników za dobre wyniki
 • Możliwość monitorowania efektywności pracy, dane te mogą być wykorzystane przy ocenie okresowej pracowników, a także przy wyznaczaniu premii
 • Zmniejszenie kosztów robocizny oraz optymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń
 • Ewidencja czasu pracy pracowników oraz obłożenia każdego stanowiska
 • Możliwość wykorzystania systemu raportowania do analizy kluczowych wskaźników efektywności i w konsekwencji podjęcie działań mających na celu ich poprawę
 • Możliwość wyliczania wynagrodzeń, czy przyznawania premii uznaniowych na podstawie efektywności pracy
 • Obniżenie kosztów pracy, dzięki redukcji nadgodzin, a także nadmiernego zatrudnienia

WARTOŚĆ STRATEGICZNA

 • Usprawnienie procesów zarządczych dzięki wykorzystaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych
 • Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dzięki redukcji zbędnych kosztów
 • Zwiększenie ogólnie pojętej produktywności firmy, poprzez poprawę:
 • Efektywności pracy
 • Sprawne wykorzystanie materiałów
 • Umiejętności planowania
 • Wykorzystanie wskaźników jakościowych
 • Terminowości realizacji zamówień
 • Możliwość prognozy ewentualnych kierunków rozwoju firmy oraz planowanie przyszłych inwestycji, dzięki bieżącej kontroli w przedsiębiorstwie
 • Szacowanie dostępnych rezerw oraz zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie logistyką produkcji za pomocą systemu oraz zintegrowanych z nim narzędzi, służących do obsługi dostaw i magazynu
 • Możliwość dokładnego planowania harmonogramu produkcji, bieżąca kontrola jego wykonania
 • Ułatwione planowanie kosztów produkcji, dzięki wielu zdefiniowanym parametrom możliwym do wyboru przy tworzeniu kalkulacji realizacji zlecenia, czy ustalaniu kooperacji

RÓŻNICE WERSJI

 
Dla kogo Małe i średnie firmy Średnie i większe przedsiębiorstwa
Możliwości dostosowania NIE
(niezbędne funkcje dostępne w jednej konfiguracji)
TAK
(nieograniczone, indywidualne wdrożenie)
Obsługa kodów kreskowych NIE

TAK
(możliwość wykorzystania terminali bezprzewodowych)

Rejestracja zdarzeń poprzez terminale dotykowe i MESa na produkcji

TAK
(rejestracja realizacji produkcji i braków)
TAK
(możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń)
Podgląd progresu realizacji produkcji w czasie rzeczywistym

NIE

wyłącznie tabelaryczny podgląd danych z realizacji

TAK

harmonogram produkcji z postępem realizacji

Rozszerzenie towaru o dane produkcyjne  TAK  TAK
Definiowanie wielopoziomowych struktur towarów z elementami konstrukcyjnymi  TAK  TAK
Tworzenie marszrut (technologii produkcji) dla stanowisk roboczych  TAK  TAK
Definiowanie norm czasowych dla zasobów produkcyjnych  TAK  TAK
Planowanie produkcji na podstawie Zamówień Obcych  TAK  TAK
Planowanie produkcji na podstawie stanów magazynowych  TAK  TAK
Zlecenia Produkcyjne z wieloma pozycjami, strukturami i marszrutami  TAK  TAK
Zlecenia Produkcyjne na półprodukty  TAK  TAK
Zaawansowane graficzne harmonogramowanie zasobów produkcyjnych
(zarządzalny, interaktywny wykres Gantta) 
 TAK

bez alokacji maszyn
 TAK
z alokacją zasobów produkcyjnych
Rejestracja zdarzeń związanych z zasobami produkcyjnymi, przestojów
(automatycznie przez pracowników produkcji za pomocą terminali dotykowych w czasie rzeczywistym)
 TAK  TAK
Zapotrzebowanie materiałowe na podstawie planu produkcji    TAK
Zapotrzebowanie materiałowe na wyrób / Zlecenie  TAK  TAK
Generowanie Zamówień Własnych do dostawców  TAK  TAK
Rozliczanie składników Zleceń dokumentami magazynowymi  TAK  TAK
Realizacja procesów produkcyjnych na stanowiskach roboczych
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
 TAK
 TAK
Rejestracja czasu pracy pracowników
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
TAK   TAK
Raportowanie wyrobów niezgodnych, rozliczanie typów i ilości braków
(za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym)
 TAK  TAK
Korekty rozliczeń składników Zleceń  TAK  TAK
Kalkulacja planowanych kosztów wytworzenia  TAK  TAK
Kalkulacja rzeczywistych kosztów wytworzenia  TAK  TAK
Definiowanie list pakowań dla wyrobów  TAK  TAK
Obsługa Zleceń pakowania  TAK  TAK
Obsługa Wysyłek, wystawianie dokumentów magazynowych  TAK  TAK
Zestawienia produkcyjne  TAK  TAK
Tworzenie własnych raportów  TAK  TAK
Zaawansowane zestawienia produkcyjne
(raporty na bazie własnych rozbudowanych tabel przestawnych)
 TAK


 TAK
+ wykresy i wizualizacje
Baza danych produkcji wspólna z programami handlowo-magazynowymi TAK   TAK
Dostęp do obiektów biznesowych produkcji TAK   TAK
Tworzenie raportów AmBasic z wykorzystaniem obiektów produkcji  TAK TAK 
Kompleksowa obsługa magazynu za pomocą systemu kodów kreskowych w czasie rzeczywistym   TAK 
Możliwość wykonywania inwentaryzacji bezprzewodowym kolektorem danych   TAK 
Możliwość wykonywania przesunięć międzymagazynowych bezprzewodowym kolektorem danych   TAK 
Wykonywanie przyjęć i wydań magazynowych za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych  TAK TAK 
Rozliczanie rzeczywistych kosztów produkcji w czasie rzeczywistym (materiał, robocizna, dodatkowe nośniki kosztów)   TAK  TAK
Kalkulacja porównawcza (planowana do rzeczywistej) TAK   TAK
Moduł rozkroju    TAK
Ewidencja odpadów użytecznych    TAK
Ewidencja i identyfikacja numerów partii, śledzenie partii (lot) możliwość dostosowania do konkretnych wymagań np. ISO, HACCP    TAK
Rejestracja wszelkich zdarzeń bezpośrednio z hali produkcyjnej, postęp zlecenia, awarie, przestaje, straty, braki. TAK 
(tylko czas pracy na operacji zlecenia, ilość wykonanych sztuk zgodnych i braków)
TAK 
(za pomocą systemu kodów kreskowych, terminali dotykowych i kamery robiącej zdjęcie. Wygodna półautomatyczna
Możliwość definiowania dodatkowych operacji Kontroli Jakości procesowej i operacyjnej.    TAK
Podgląd realizacji zleceń i operacji w czasie rzeczywisty  TAK  TAK
Podgląd zużycia materiałów pod zlecenie w czasie rzeczywistym  TAK  TAK
Podgląd realizacji w stosunku do planu produkcji w czasie rzeczywistym na monitorach lub urządzeniach mobilnych   TAK
Raporty OEE   TAK 
Raporty obłożenia maszyn i stanowisk roboczych   TAK 
Workflow - moduł komunikacji  TAK TAK