Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

DLA KOGO
Oprogramowanie Maestro Produkcja przeznaczone jest
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują
niezawodnego narzędzia do zarządzania produkcją.
Dzięki dużym możliwościom i niskiemu kosztowi
wdrożenia jest to doskonałe rozwiązanie dla mniejszych
fi rm o prostych procesach produkcyjnych.


OPIS

To zintegrowany system wspomagający zarządzanie
produkcją, który posiada standardowe funkcjonalności
niezbędne do sprawnego i zautomatyzowanego
rozliczania produkcji, planowania zleceń, kalkulacji
kosztów. Wdrożenie systemu pozwala przede wszystkim
uporządkować pełną dokumentację dotyczącą
technologii i zleceń produkcyjnych, a także pozwala na
systemowe planowanie produkcji przy jednoczesnym
analizowaniu wydajności pracowników. Nieocenioną
korzyścią jest również generowanie planowanej kalkulacji
kosztów i możliwość sprawdzenia rzeczywistego kosztu
wytworzenia danej partii wyrobu gotowego. Integracja z
aplikacją Maestro MES (panele dotykowe na produkcji)
powoduje, że w systemie rejestrowany jest czas każdego
pracownika poświęcony na realizację każdej operacji
na danym zleceniu produkcyjnym. Na podstawie
informacji spływających ONLINE z hali produkcyjnej,
użytkownicy Maestro Produkcja, mogą w łatwy sposób
sprawdzić stan zaawansowania danego zlecenia, a
także analizować ewentualne odchylenia realizacji od
planowanego czasu technologicznego.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Maestro Produkcja jest kompleksowym rozwiązaniem
do zarządzania produkcją. Jego najważniejsze
możliwości zawarte są poniżej:
• Zarządzanie technologiami i planem produkcji
• Sprawne planowanie zleceń
• Kalkulacje kosztów
• Rozliczanie produkcji w czasie rzeczywistym (przy
pełnej integracji z Maestro MES)
• Nadzór nad wydajnością pracowników
• Kalkulacja rzeczywistego kosztu wytworzenia
• Kontrola rzeczywistego progresu produkcji

 

ZALETY
Oprogramowanie wyróżnia się:
• Niskim kosztem wdrożenia i utrzymania systemu
• Szybkim wdrożenie
• Integracją z Twoim oprogramowaniem ERP
• Zapewnieniem wszystkich najważniejszych funkcji

 

Maestro MES służy do sprawnej akwizycji danych
do Systemu bezpośrednio z hali produkcyjnej.
Oprogramowanie zazwyczaj instalowane jest na
panelach dotykowych na hali produkcyjnej wraz
z czytnikami kodów kreskowych. Prosta konstrukcja
programu i użyta technologia kodów kreskowych
pozwala na szybkie i łatwe wdrożenie dla kadry
pracowników produkcyjnych a także późniejszą pracę
z aplikacją. Zastosowanie nowych technologii ogranicza
możliwość wystąpienia pomyłki do minimum.


Program jest intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze.
Najczęściej instalowany jest na panelach dotykowych, co
ułatwia pracę pracownikom produkcji.

Na podstawie danych wprowadzanych do MES obliczany
jest rzeczywisty czas wykonania danej operacji, przez
co możliwe jest uzyskanie informacji o rzeczywistych
kosztach wytworzenia wyrobu gotowego.

Zastosowanie takiego narzędzia usprawnia
i automatyzuje proces realizacji produkcji
a w powiązaniu z Systemem Zarządzania Maestro
Produkcja daje ogromne możliwości zarządcze dla firm
produkcyjnych.

Funkcjonalności Maestro MES pozwalają
na raportowanie z hali produkcyjnej m.in. informacji o:
• Realizacji poszczególnych operacji
• Czasie/kosztach pracy pracownika w odniesieniu do
operacji i zlecenia
• Ilościach powstałych braków